İNSANLIĞIN ÜÇ İLETİŞİM ÇAĞI, Derl.: Rıza Filizok

Şubat 1st, 2010

İNSANLIĞIN ÜÇ İLETİŞİM ÇAĞI*

 

Derleyen:Rıza Filizok

 

İnsanlık üç farklı iletişim çağı yaşamıştır. Bu çağlar, art zamanlı olmakla birlikte eş zamanlı olarak da yan yana bulunabilirler:

1) Söz-küre Devri (La logosphère) : Bu çağda iletişim kişiler arasında gerçekleşir. Bu aynı zamanda ilâhiyat çağı, görünmez otoritenin hükümranlık çağıdır. İnsanlık, ilâhî sözün nakledicisidir.

2) Harf-küre Devri ( La graphosphère) : Bu basım, matbaa devridir. Söyleyenin “yazar” olduğu devirdir. Ortaya hürriyet, icat ve yaratma kavramları çıkar. Bu devir birincisinin karşıtıdır, aklı sembolize eder. Akla uygun olmayanın yerini akıl (raison) alır.

3) Görsel-işitsel-küre Devri (La vidéosphère) : Bu görüntü çağıdır. Kitap, gözden düşmüştür. Görünebilir şeyler ve gösteri grupları, TV, fotoğraf, sinema yükselen değer olmuştur. Aktif düşünce, yerini pasif etkilenmeye bırakmıştır.

İletişim önce sözlü idi, sonra yazılı oldu (kitap, telgraf). Sonra sesli oldu (telefon, radyo). Daha sonra fotoğraflı, görsel-işitsel oldu. En nihayet sayısal oldu (yeni telefon ve bilgi-işlem).

Bugün çoklu medya ile üç çağ, karışım halinde eş zamanlı olarak birlikte yaşanmaktadır. Aynı şahıs üç devri aynı zamanda yaşayabilmektedir. Doğu dünyası genelde yazı dönemini, Avrupa, basım dönemini, Amerika ekran dönemini yaşamaktadır. “Sayısal” teknikler sayesinde günümüzde görüntüler, sesler, metinler tek bir kaynakta toplanabilmektedir. Bu kaynaklar, kolayca ve eş zamanlı olarak yayılabilmektedir. Çağımızda kütüphene kavramı değişmiştir: Artık  “sayısal” kütüphaneler doğmuştur.

_______________________________

*Yararlanılan kaynak:http://balafrej.com.lamia/communication.htm, (Mlle Zizi)

Kategori: Gösterge Bilimi/Semiotique | İNSANLIĞIN ÜÇ İLETİŞİM ÇAĞI, Derl.: Rıza Filizok için yorumlar kapalı

Comments

Cevaplar kapalı.