Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 127 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
Şu an bu bloğun içeriği yok.

::EGE EDEBIYAT::: Naratoloji

Bu Konuda Ara:   
[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Seçin ]

HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 

 

METİN ANALİZİNE GİRİŞ:VIII.

EDEBİ ESERLERDE ANLATICI MESELESİ:

 KİM KONUŞUYOR?

  H İ K A Y E   VE   R O M A N D A  KONUŞAN

ANLATICI MIDIR

 YAZAR MIDIR?

 

" H İ K A Y E    E T M E " SESİ............

 

Okumak için TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.05.2009 Saat: 17:50 (8008 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
Naratoloji  

 

 M E T İ N   A N A L İ Z İ N E  G İ R İ Ş : VII.

 

  B  A  K  I  Ş         A  Ç  I  S  I

 yahut 

  O D A K L A N M A

 

 

 

Okumak için............... TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 10.05.2009 Saat: 07:32 (8398 okuma)
(Devamı... | Puan: 3)

SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
Naratoloji

  METİN ANALİZİNE GİRİŞ: V.

 

S Ö Y L E M  NEDİR?  A N L A T I NEDİR?

         D İ S C O U R S   /   R E C İ T

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.05.2009 Saat: 01:04 (7500 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

edebiyat: HİKAYE ETME DÜZLEMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 

 

METİN ANALİZİNE GİRİŞ: VI

 

 " H İ K Â Y E   E T M E " 

D Ü Z L E M L E R İ

 

Okumak için.................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 29.04.2009 Saat: 05:25 (7556 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 H İ K A Y E   E T M E   B İ L İ M İ

 T E M E L       B İ L G İ L E R      

Okumak için ....................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 06.03.2009 Saat: 06:24 (7055 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 

  M E T İ N   A N A L İ Z İ  Ç A L I Ş M A L A R I      :

    H İ K A Y E   E T M E   B İ L İ M İ  (ANLATI-BİLİM)

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.03.2009 Saat: 15:49 (8443 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
Naratoloji

  S a f i y e    A K D E N İ Z 

 G İ Z L İ   M A B E T   H İ K Â Y E S İ N D E 

  A N L A T I   Z A M A N I

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.11.2008 Saat: 02:13 (11037 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.42)

Metin Tiplerini Tanıyalım, Rıza FİLİZOK
Naratoloji

METİN TİPLERİNİ TANIYALIM

Okumak için ..............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 20.06.2008 Saat: 00:40 (6018 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

ANLATIMDA İKİ AYRI YOL: Rıza FİLİZOK
Naratoloji

A N L A T I M D A   İ K İ   Y O L  :

BAĞLI SÖZCE / KOPMUŞ SÖZCE nedir?

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.02.2008 Saat: 03:36 (4285 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Gerard Genette' e göre Anlatı Söylemi, Bahar Dervişcemaloğlu
Naratoloji

B a h a r  Dervişcemaloğlu:

Gerard Genette'in ANLATI SÖYLEMİ

Okumak için............ TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.03.2007 Saat: 00:36 (6948 okuma)
(Devamı... | Puan: 4)

ANLATI BİLİMİ (NARATOLOJİ) TERİMLERİ, Öğr. Gör. Soner AKŞEHİRLİ
Naratoloji

HİKAYE ve ROMAN İNCELEMELERİNE GİRİŞ:

ANLATI BİLİMİNİN (NARATOLOJİ) TEMEL TERİMLERİ ve TANIMLARI

Okumak için..............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 11.03.2007 Saat: 03:08 (6122 okuma)
(Devamı... | Puan: 2.33)

METİN TİPLERİ, R. F.
Naratoloji

 

METİN TİPLERİNİ TANIYALIM

 

Okumak için...............TIKLAYINIZ

 


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 30.01.2007 Saat: 01:13 (4810 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Anlatı Biliminde Mimesis, Diegesis ve Semiosis Kavramları, Bahar Dervişcemaloğlu
Naratoloji

ANLATI BİLİMİNDE

Mimesis, Diegesis, Semiosis ve  "Temsil" 

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 07.01.2007 Saat: 00:41 (5502 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

BETİMLEYİCİ ANLATIM : TASVİR METİNLERİ, Yard. Doç. Dr. SAFİYE AKDENİZ
Naratoloji

 TASVİR METİNLERİ:

 BETİMLEYİCİ ANLATIM

Okumak için.......... TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 22.11.2006 Saat: 01:32 (27869 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.93)

TÛTÎNÂME'DEKİ HİKAYELERİN ANLATI DÜZEYLERİNİN ŞEMATİK SUNUMU
Naratoloji

ÇERÇEVELİ BİR HİKAYENİN YAPI ANALİZİ:

Kadriye YILMAZ

Okumak için......... TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.10.2006 Saat: 20:37 (4974 okuma)
(Devamı... | Puan: 1)

Hikâye ve Romanda
Naratoloji

      SAFİYE AKDENİZ

HİKÂYE VE ROMANDA ANLATICIYA GÖRE

METİN TİPLERİ, BAKIŞ AÇISI VE ODAKLANMA

Okumak için............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 31.01.2006 Saat: 02:20 (5241 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Dilde Bildirişim Haline Bağlı Belirtiler, Rıza Filizok
Naratoloji

DİLDE BİLDİRİŞİM HALİNE BAĞLI BELİRTİLER (İNDİCES)

 

 

Okumak için ...............................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 23.11.2005 Saat: 04:38 (4381 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Masal Analizine İlgi Duyanlara, R.FİLİZOK
Naratoloji

Masalın Biçim ve İçerik Analizi Şeması

 

 

Okumak için................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 17.11.2005 Saat: 16:03 (5953 okuma)
(Devamı... | Puan: 3)

SÖYLEM (DISCOURSE), Mustafa Özsarı
Naratoloji

Söylem, sosyal ve beşeri bilimlerde 1960’lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde kullanmaya başladığımız bir terimdir. Dilbilimde hemen hemen konuşmanın (speech) dengi, başka bir ifadeyle, işaretler sistemi gibi kabul edilen dile (langue) zıt (oppose) olarak konuşmacının (speaker) güncel bir şekilde kullandığı dilin (parole) dengi anlamına gelmektedir.

Haberin devamınına ulaşmak için TIKLAYINIZ.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 14.06.2005 Saat: 15:56 (6138 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.25)

Bölümler
· Ana Sayfa
· Dosya indir

Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok Güzel
Vasat
Pek İyi Değil.Sonuçlar
Anketler

Toplam Oy 7529

Login
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

Tüm hakları saklıdır.