METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
Tarih: 19.07.2009 Saat: 17:47
Konu: Metin Analizi


  M E T İ N  İ N C E L E M E S İ  

ve

M E T İ N L E R D E   G E R Ç E K L E R İ N   

A L G I L A N I Ş ,  İ F A D E   E D İ L İ Ş 

  B İ Ç İ M L E R İ

Okumak için..............TIKLAYINIZ

Bu haberin geldigi yer: ::EGE EDEBIYAT::
ege-edebiyat.org

Bu haber icin adres:
ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=506