DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ BATI SİYASETİ ÜZERİNE BİR BELGE
Tarih: 06.07.2009 Saat: 01:14
Konu: Haberler / Duyurular


 

 

B A T I N I N   T Ü R K İ Y E  A Ç I L I M I

 Ü Z E R İ N E   B İ R   B E L G E

 Dünkü ve Bugünkü Batı Siyaseti  üzerine bir BELGE:[1]

 

Açıklama: Bugün Irak için olduğu gibi dün de İngiltere, bir taraftan Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğünün korunacağına dair üst üste demeçler veriyor, bir taraftan da el altından parçalanması ve azınlık devletlerinin kurulması için büyük çabalar sarf ediyordu. Bu çelişkinin arkasındaki gizli niyetleri kavrayamayan dürüst ve safdil parlamento üyeleri mecliste İngiliz hükümetinin bu çelişkili tutumunu şiddetle tenkit ediyordu. Bunun üzerine Lord Salisbury kürsüye çıkar ve şu açıklamayı yapar:

 

“Efendiler! Türkiye’nin toprak bütünlüğü Avrupa’nın kefilliğiyle güvence altındadır. Bugün bizim takip ettiğimiz Doğu siyaseti tamamıyla bu cümlede saklıdır. Fakat, bu cümlenin asıl mânası nedir? Bunu da bilmeniz lâzımdır: “Türkiye’nin toprak bütünlüğü güvence altındadır” demek, “Türkiye ülkesi, sonsuza kadar Türklere bırakılacaktır.” demek değildir. Oradaki mâna, dolaylıdır: “Büyük devletlerden hiçbirisi, Türkiye’den toprak alamayacaktır.” anlamınadır. İşte, cümlenin dolaylı anlamı budur. Bu kural, sadece büyük devletlerin Türkiye’den toprak almasını yasaklıyor. Bu dolaylı kural, diğer olumlu amaçlarımıza engel değildir. Türkiye’de azınlık olmak üzere birçok milletler var. Bunlardan hangisi olgunluğa ulaştığını uzun isyanlar ve ihtilâllerle ispat ederse Avrupa, onu Türkiye’nin koruyuculuğundan kurtarmaya çalışmıştır: Evvelce Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan hep bu şekilde bağımsızlığa kavuştular. Şimdi de Girit böyle bir bağımsızlığı hak ettiğini ispat etmektedir. Yarın da Makedonya ve Ermenistan, siyâsî yetkinliklerini ispat edince, bağımsız olacaklardır. Görülüyor ki yukarıda söylediğimiz cümle, azınlık olan milletlerin bağımsızlık isteklerinin Avrupa tarafından desteklenmesine engel değildir.” [2] 

  Lord Salisbury,

 İngiliz Diplomatı,

                                                   Meclis Konuşması

 

      Batı siyaseti işte budur ve hep aynı kalacaktır.

www.ege-edebiyat.org


[1] Not: Metin, günümüz Türkçe’sine aktarılmıştır.

[2] Ziya Gökalp, Makaleler, VII, Hazırlayan: Abdülhalûk  Çay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,1982, s.135.Bu haberin geldigi yer: ::EGE EDEBIYAT::
ege-edebiyat.org

Bu haber icin adres:
ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=504