Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 212 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
19.07.09
· METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
17.07.09
· YABANCI MEŞHUR ROMANLAR : TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
06.07.09
· DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ BATI SİYASETİ ÜZERİNE BİR BELGE
04.07.09
· ROMANCININ DÜNYASI, Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Y E T K İ N
02.07.09
· Fazıl Hüsnü DAĞLARCA: Mustafa Kemal'le Demirkazık Yıldızı
28.06.09
· TENKİT ÜZERİNE
15.06.09
· GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
01.06.09
· Ali Canip'in Sanat ve Edebiyat ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Dil ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Edebiyat ile İlgili Fikirleri
27.05.09
· BELAGAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Rıza FİLİZOK, Safiye AKDENİZ
25.05.09
· 1920-1960 ARASI TÜRK ROMANCILIĞI
19.05.09
· HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
10.05.09
· Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
04.05.09
· SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
29.04.09
· HİKAYE ETME DÜZLEMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
22.04.09
· ANDERSEN: Ayın Hikâyeleri
04.04.09
· BİLDİRİŞİM YAHUT İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
01.04.09
· OKUMA SANATI ÜZERİNE, Walter Winkelman
06.03.09
· Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
01.03.09
· HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
16.02.09
· EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
14.02.09
· TEMEL ANLAM ve YAN ANLAM, Rıza FİLİZOK
03.02.09
· OSMANLICA ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN KAYNAKLAR
02.02.09
· DİNLEMEYİ BİLMEK , ALAİN
01.02.09
· FİKİR YAZILARININ TEMEL NİTELİKLERİ, Prof. Dr. Rıza Filizok
24.01.09
· İ S T İ K L A L M A R Ş I M I Z
· TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ, İzzet ŞEREF
· SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve Cenâb Şehabettin
18.01.09
· Bir öğrencimizin Sorusuna Cevap:
· TÜRK EDEBİYATINA UMUMİ BİR BAKIŞ, Fuad KÖPRÜLÜ
· TİRYAKİ SÖZLERİ, CENAB ŞEHABEDDİN
17.01.09
· ŞİİR DEMETİ
07.01.09
· Recaizade Mahmut Ekrem, Hayatı, Eserleri, Fikirleri
03.01.09
· DİLİN TOPLUMSAL GÖREVİ, Ali A K
02.01.09
· KLASİSİZM, A l i A K
26.12.08
· TÜRK EDEBİYATINDA NEV-YUNÂNÎLİK, Prof. Dr. Şevket TOKER
25.12.08
· K L A S İ S İ Z M , A n d r e G İ D E
· PASCAL : DÜŞÜNCELER
23.12.08
· MANTIK BİLİMİ, DİL BİLİMİ ve ANLAM BİLİMDE CÜMLE, Rıza FİLİZOK
22.12.08
· OKUMA PARÇALARI: GÜZEL NESİR ÖRNEKLERİ
21.12.08
· OKUMAYA DAİR, BACON, Haz.: Nursel ÜKÜNÇ
11.12.08
· ANLAM DEĞİŞMELERİ ve EDEBİ SANATLAR, Rıza FİLİZOK
10.12.08
· ANLAM OLGULARININ SINIFLANDIRILMASI, Prof. Dr. Rıza Filizok
08.12.08
· FİKİR YAZILARI: İSPATLAMA METİNLERİ NASIL YAZILIR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
06.12.08
· DİL ve VATANSEVERLİK, EMİLE FAGUET, Terc.: A l i A K
28.11.08
· ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
27.11.08
· AHMET HAMDİ TANPINAR: XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ'nin GİRİŞ BÖLÜMÜ'nün ÖZETİ
25.11.08
· DENEME TÜRÜ, Duygu CENGİZ
· ÇOCUK EDEBİYATI

YAPISAL METİN ANALİZİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Tarih: 05.06.2005 Saat: 02:42 Gönderen: egeedebiyat
Metin Analizi Yapısal Metin Analizi: Temel Kavramlar

 

Z 

 

                    YAPISAL METİN ANALİZİ

 

 

                                   Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

 

 

    Semiyotikçinin yani işaret bilimcinin temel amacı, metnin değişmeyen, gerçek yahut gizli, bilinmeyen anlamlarını ortaya koymak değildir. Semiyotik analiz yapanlar, metnin yazarıyla, yazıldığı devirle, yazılış sebepleriyle de ilgilenmez. Semiyotikçinin temel amacı, bir metinde söylenmiş olanların nasıl söylendiğini ortaya koymaktan ibarettir yani metni anlamlı kılan unsurların oluşturduğu iç düzeni kavramaktır. İşaret bilimci, metinde sözü edilen nesnelerle de ilgilenmez, sadece metinde yer alan anlamlı elementler arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışır. Çünkü metnin anlamı dediğimiz şey, bu ilişkilerden doğan bir neticedir, bir etkidir (effet).

 

    Yapısal metin analizinin kurucularından olan F. De Saussure ve L. Hjelmslev, anlam araştırmalarına “Anlam, sadece “fark”tadır ve “fark”ladır.” prensibini getirdiler. Bir metnin elementleri, kendi aralarındaki ilişki sonucunda anlam üretirler. Ancak, metinde, sadece  tahmin etme sistemi (système d’evaluation) ile farklılıklar yapısı (construction de différences) içinde yer alabilen elementler anlamlı, ayırt edici element olarak kabul edilirler. Bu elementlerin oluşturduğu sistem ve yapıya muhtevanın formu (forme du contenu) adı verilir. Muhtevanın formunu araştıran bir analiz, anlamın formunu tasvir etmemize imkan verdiğinden yapısal bir analizdir. Yapısal bir analiz,  anlamı değil anlamın mimarisini araştırır.

 

    Yapısal dil bilimi, cümle analizini konu alır, buna karşılık Semiyotik  analiz, bir anlatı analizi, bir metin analizidir (analyse du discours).

 

Semiyotik  analiz, temel olarak iki seviyede gerçekleştirilir:

 

A)       Yüzeysel seviyede. Bu seviyeye Yüzey Yapıları (Les structures de surface) denir. Yüzeysel yapıda iki unsur bulunur:

Tahkiye unsuru “hikâyeleştirme unsuru” (composante narrative): Tahkiyeyi yaratan hallerin, olayların dizilişi ve zincirlenişinden oluşur.

Anlatı unsuru (composante discursive): Bir metinde figürlerin (figures) zincirlenişinden  ve bunların yarattığı anlam etkisinden (effets de sens) oluşur.

 

B) Derin seviyede. Bu seviyeye Derin Yapılar  (Les structures profondes) denir.  Derin yapıda iki unsur bulunur:

      Bir ilişki ağı (réseau de relation): Elementlerin kendi aralarındaki ilişkilerinden doğan anlam değerlerinin sınıflandırılmasıyla elde edilir.

      Bir iş sistemi (système d’opération): Anlatıda bir değerden bir diğerine geçişi organize eder.

 

 

A) Yüzey Yapıları (Les structures de surface)

 

     1) Tahkiye (hikaye etme) unsuru (composante narrative)       

 

    Anlam, farklılıklardan doğar. Nesneler arasında fark varsa anlam vardır. Bundan dolayı semiyotik metin analizi, aslında, metindeki farklılıkların keşfi (reconnaissance) ve tasviridir (description). Ancak, farklılıkların nerede ve hangi elementler arasında aranacağının bilinmesi gerekir. Farklılıklar, durgun mukayeselerde değil, metnin  akışı içinde aranmalıdır. Mesela bir metinde bir kahramanın değişimi incelenirken fark, bu kahramanın değişik hallerinin art arda gelişinde ortaya çıkar. Bir metinde yer alan bir kahraman, belirli bir değişim gösterir. Fark, işte bu değişimden doğar, bu değişim farkı kavramamızı sağlar. Bir anlatının (récit)  anlamı, kahramanın art arda gelen halleri arasındaki farkın yarattığı farklılık etkisidir (effet de différance). Tahkiye unsurları seviyesinde düşünüldüğünde, bir metin, art arda gelen haller zincirinden ve bu haller arasındaki dönüşümlerden oluşur. Meselâ masalın kahramanı, fakir bir Keloğlan iken, zengin bir Keloğlan haline dönüşür. “Tahkiyevîlik” yani “hikâye etme hâli (narrativité) ” denilen olgu budur: Anlatıda anlam üretimini sağlayan  zincirleme hallere ve bunların dönüşümü olgusuna “Tahkiyevilik” adı verilir. Hallerin, dönüşümlerin ve art arda geliş içinde kavranabilen farklılıkların tespitine “tahkiye analizi” (analyse narrative) denir. Her metinde tahkiye unsurları vardır, bundan dolayı da tahkiye analizi her metne uygulanabilir. Asıl anlatılar olarak kabul edilen hikâyeler (roman, tarih...) (récit), metinler içinde özel bir sınıf oluştururlar;  bu sınıfın diğer metinlerden farkı, hal ve dönüşümlerin kişileştirilmiş şahıs kadrolarına bağlanmış olmasıdır.

 

 

 Hal ve Dönüşüm

 

    Tahkiye analizi (analyse narrative) işine tahkiye önermelerinin bulunması ile başlanır. Ancak bu işin başarıyla yapılabilmesi için “Tahkiye önermesi”nin ne olduğunu açıklamamız gereklidir:

Bir metin analiz edilirken bu metinde iki seviye göz önünde bulundurulur:

      a) Görünüş seviyesi (le niveau de la manifestation): Bu, bir metni okurken karşılaştığımız normal seviyedir. Bir metnin cümleleri  (phrases) bu seviyeye aittir. Okunan bir metni dinlediğimizde kulağımıza ve zihnimize ulaşan şey, metnin görünüş seviyesidir.

     b) İnşa seviyesi (le niveau construit): Bu seviye, metni analiz eden tarafından araştırılır ve yine onun tarafından kurulur. Bu inşa, metni analiz eden tarafından yaratılır. Bu seviyede  tahkiye gramerine ait elementler bulunarak tanzim edilir.  “Hal” ve “dönüşüm” önermeleri (énoncés) bu seviyeye aittir.

     Görülüyor ki, bir metin, görünüş seviyesinde cümlelerden,  kuruluş seviyesinde önermelerden oluşur. Bu noktada “önerme” ile “cümle” arasındaki farkı açıklamamız yararlı olacaktır:  Metindeki her cümle önerme değildir, sadece “hal” ve “dönüşüm” ifadeleri birer önerme oluşturur: Bundan dolayı, tahkiye analizi yapılacağı zaman işe “hal” ve “dönüşüm” önermelerinin tespitiyle başlamak gerekir. Bir metinde “hal” önermeleri, “olmak” fiiliyle, “dönüşüm” önermeleri, “yapmak” fiiliyle yahut bu fiillerin yerini alabilecek diğer fiillerle ifade edilir.  “Mehmet üzgündür.” bir hal önermesi, “Mehmet bir saray yaptı.” Bir dönüşüm önermesidir. Bir metnin tahkiye analizini yapmak demek, metindeki olmak ve yapmak önermelerini yani hal ve dönüşüm önermelerini tespit etmek ve bunları tanzim etmek demektir. Böylece metnin inşa seviyesi elde edilmiş olur.

 

      Hal Önermeleri

 

     Hal önermeleri, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi ifade eden önermelerdir. [Özne ile nesnenin ilişkisi (Ö-N) formülüyle gösterilecektir.] Ancak burada sözü edilen özne (Ö) ve nesne (N) gramer öğeleri değildir, metindeki temel rol (actant)  dağılımının unsurlarıdır: Bir metinde, daha sonra açıklanacağı gibi temel altı “rol” vardır. Bu altı rolden  (actant) ikisi özne ve nesnedir.

     Örn.: Bir halk masalımızda Keloğlan, sihirli bir sofra ele geçirir. Daha sonra bu sihirli sofrayı çaldırır.

Bu masalda Keloğlan özne, sihirli sofra nesnedir. Keloğlan ile sihirli sofra arasında iki sadece iki türlü “hal” ilişkisi bulunduğunu söyleyebiliriz: Keloğlan birinci halde bu nesneye yaklaşmış (yaklaşma), ikinci halde ise uzaklaşmıştır (uzaklaşma).

      Buradan şu sonuca varacağız: Bir metinde sadece iki tip hal önermesi bulunur:

 

      1) Uzaklık bildiren hal önermeleri: Bir öznenin (Ö), bir nesneden (N) ayrı olduğunu ifade eden önermelerdir. “V” işaretini uzaklaşmayı ifade etmek için kullanırsak uzaklık bildiren hal önermelerini şu formülle gösterebiliriz:

      ( Ö V N )

 

       2) Yakınlık bildiren hal önermeleri:   Bir öznenin (Ö), bir  nesneye (N) yakınlığını ifade eden önermelerdir. “Λ”  işaretini yakınlığı ifade etmek için kullanırsak yakınlık bildiren hal önermelerini şu formülle gösterebiliriz:

    ( Ö Λ N )

 

      Dönüşüm (Transformation) Önermeleri:

 

     Dönüşüm, bir “hal”den başka bir “hal”e geçiştir. Bu önermeleri hal önermelerinden ayırmak gerekir. Bir metinde sadece iki tip dönüşüm vardır:

      1) Yakınlaşma dönüşümü : Bu durumda, hikâyedeki özne, ayrılık halinden ( Ö V N ) yakınlık haline ( Ö Λ N ) ulaşır. “ž” işaretini bir halden diğer hale geçişi ifade etmek için kullanırsak yakınlaşma dönüşümünü şu formülle gösterebiliriz:

             ( Ö V  N ) ž ( Ö Λ N )

 

Örn.: Masalın başında padişahın sihirli bir kılıcı yoktur. Masalın sonunda sihirli bir kılıca ulaşır. Burada padişah özne, kılıç nesnedir. Bu olayın dönüşüm önermesi şöyle yazılacaktır:   

            ( Ö V  N ) ž ( Ö Λ N )

 

     2) Uzaklaşma dönüşümü: Yakınlaşma dönüşümünün tam tersidir: Bu durumda, hikâyedeki özne, yakınlaşma halinden ( Ö Λ N ) uzaklaşma haline  ( Ö V N )  ulaşır. “ž” işaretini bir halden diğer hale geçişi ifade etmek için kullanırsak uzaklaşma dönüşümünü şu formülle gösterebiliriz:

             ( Ö Λ N )  ž ( Ö V N )

   Metin analizi yapılırken “yapmak” bildiren bütün önermelerin yakınlaşma önermeleri ve uzaklaşma önermeleri olarak sınıflandırılması gerekir.

 

 

        Tahkiye Programı (TP) (Programme Narratif)

 

        Bir anlatı, temel olarak, ya bir yakınlaşma ya da bir uzaklaşma dönüşümünün hikâyesidir. Kahraman yaptığı işler sonucunda bir değer nesnesine ya yaklaşacak, ya da ondan uzaklaşacaktır yani bir halden diğer bir hale geçecektir, meselâ fakirse zengin olacak, zenginse fakir olacaktır. Bu geçişi sağlayan faaliyete (performance) adı verilir. Başka bir ifadeyle bir hal dönüşümünü sağlayan faaliyetler bütünlüğüne denir. Bu işi yapan özneye de yapıcı özne (sujet operateur) denir. (Yapıcı özne, bir şahıs değil, bir roldür, birkaç şahıs aynı rolü üstlenebilir, yahut aynı işi yapabilir.)

     Tahkiye analizinde iki tip özne vardır:

     - Hal öznesi: Nesne ile uzaklaşma yahut yakınlaşma ilişkisi içinde olan öznedir. (Ö-N) ilişkisi, hal önermesi olarak tespit edilir.

     -Yapıcı özne: İşi yapan öznedir. Yapıcı özne ile yapılan iş ilişkisini formülleştiren önermelere yapma önermeleri denir.

Tahkiye dönüşümünün genel formülünü şöylece gösterebiliriz: (Formülde Y,  “yapmak”ı; altı çizgili ok işareti, yapma önermesini göstermektedir.)

 

            Y (Ö) [    ( Ö V N ) ž ( Ö Λ N ) ]

 

        Bu formül, genel tahkiye programı adını alır. Özne ve nesnenin ilişkileriyle  bu ilişkilerin dönüşümünü ifade eden dizilere tahkiye programı (TP) denir.

 

         Güç (competance) :

 

       “Güç”, yapıcı öznenin dönüşümü gerçekleştirebilmek için işi yapabilme yetkinliğini kazanmasıdır. Yapıcı öznenin “güç”ü dört element içerir, yani dört safhalı olabilir: Bunlar, yapma zorunluluğu (devoir-faire), yapmayı isteme (vouloir-faire), yapabilme (pouvoir-faire) ve yapmayı bilmedir (savoir-faire). Yapıcı öznenin işi yapabilmesi için bu güç elementlerinden bazılarına sahip olması gerekir. Anlatıda, bazen yapıcı öznenin  güç kazanması hikâye edilir. Böyle bir durumda “güç”, bir “nesne” olarak karşımıza çıkar, bu nesne, özneye yakınlık yahut uzaklık halinde olabilir.

       Tahkiye analizinde iki tip nesne ile karşılaşılır. Bu iki tip nesnenin birbirinden ayırt edilmesi gerekir: Bu nesnelerden birincisi, dönüşümün temel nesnesidir, öznenin peşinde olduğu temel değerdir. Bundan dolayı bu nesneye “değer-nesne”  (objet-valeur) denir. İkincisi, “iş”i gerçekleştirmek için gerekli olan “güç”ü kazanmasını sağlayacak elementtir. Bundan dolayı  bu nesneye “kip nesnesi” (objet-modal) denir. (Bu nesneye “kip” nesnesi  denilmesinin sebebi, “yapmak” gücünün “yapma zorunluluğu (devoir-faire), yapmayı isteme (vouloir-faire), yapabilme (pouvoir-faire) ve yapmayı bilme (savoir-faire)” olarak ifade ettiğimiz dört kipe bağlı olarak kazanılmasındandır.)

          Bu iki tip nesne, iki tip dönüşüm olduğunu gösterir: Temel iş, hal öznesinin değer nesnesi ile ilişkisini dönüşüme uğratır. Kipsel iş, özne ile kip nesnesinin ilişkisini dönüşüme uğratır. Bir anlatıda gücün kazanılması, temel programa bağlı bir tahkiye programı olarak yer alabildiği gibi, anlatının bütününü de kaplayabilir.

      Tahkiyevî yapı (la structure narrative),  temel işin (performance) çevresinde kurulur. Anlatının dönüşümleri bu temel işin etrafında düğümlenir. Bu merkezî eksenin etrafında anlatının mantıkî bir modeli kurulmaya çalışılır. Her temel iş etrafında şöyle bir tablo ile gösterilebilecek bir tahkiye dizilişi (séquence narrative) vardır:

 

 

YÖNLENDİRME

Manipulation

 

 

TAKDİR

Sanction

 

GÜÇ

Competance

İŞ, İCRA

Performance

 

 

 

 

 

 

         Her anlatıda yapılacak bir iş ve bu işi yapan bir özne ( sujet opérateur) vardır. Bu öznenin işi  gerçekleştirebilmesi için bir güce sahip olması gerekir. Ayrıca öznenin bu işi yapması için yönlendirilmesi lâzımdır. Nihayet yapılan işin takdir edilmesi, yani mükafatlandırılması yahut cezalandırılması gerekir. Bu diziye tahkiye dizisi (séquence narrative) adı verilir.

     Bir tahkiye dizisi bu dört safhanın mantıkî bir tarzda dizilişinden oluşur.

 Ancak bir anlatıda bu safhaların hepsi bulunmayabilir; her zaman karşımıza bu sırada da çıkmayabilir. Tahkiye dizisi, metnin gizli semiyotik organizasyonunu açıklamak için analizci tarafından kurulmuş ve ön varsayımsal bir yapıdır.

Tahkiye programını tespit ederken  metinde ortaya çıkan iş hiyerarşisine, çeşitli hareket seviyeleri farklılığına dikkat etmek gerekir. Metinde temel bir program ve bu programa bağlı yardımcı programlar bulunabilir. Bunlara ait unsurları doğru tespit etmek ve birbirine karıştırmamak gerekir. Bir diziyi “séquence” doğru tespit etmenin en kolay yolu, diziyi  “iş”ten yola çıkarak belirlemektir.

Semiyotiğin temel bir prensibi vardır: Her element, anlamını bütünlüğün (sistem yahut yapı) içindeki yerinden alır. Global olan, mahallî yani yerel (local) olanı belirler. Semiotik analiz, elementlerin anlamını tayin eden global bütünlüğün bir modelini kurmaktan ibarettir. Hem tahkiye dizilerinde, hem anlatının bütünlüğünde bulunan  bütün elementler (aktörler, nesneler, hareketler) bu global şemalaştırma içinde yer almalıdır. Bu global şemalaştırma, elementlerin tahkiyenin bütünlüğü içinde hangi fonksiyonları (role)  yüklendiklerini yani anlamlarının ne olduğunu söyleyebilmemizi sağlayacaktır.

Şahıslar ile rolü birbirine karıştırmamak gerekir: Bir şahıs birçok rol üstlenebilir; bir rol birçok şahıs tarafından gerçekleştirilebilir. Tahkiyenin bütünlüğünü, bağlamlılığını sağlayan rollerin eklemliliğidir (articulation).

Tahkiye önermelerini ifade etmek için, gözlem verilerini ve okumayı aydınlatıp netleştirdiği ölçüde  semiyotik çevriyazıdan yararlanılabilir. (Ancak bu yöntemi, düşünmeden otomatik bir biçimde kullanmamak gerekir) Tahkiyedeki bir hal dönüşümü (transformation d’état), şöyle bir önerme halinde gösterilebilir:

 

F(İÖ) =>   (Ö U N) ---->  (N ∩ Ö)

 

Burada:

 İÖ = İşi yapan öznenin rolünü göstermektedir.

Ö   = Hal öznesinin rolünü göstermektedir.

N   = Nesnenin rolünü göstermektedir.

U ve = Özne ile değer nesnesi arasındaki ayrılma (disjonction) ve birleşmeyi (conjonction) göstermektedir.

 

Her tahkiye önermesi bu tip bir çevriyazıyla ifade edilebilir. Bu formüller, elementler arasındaki (Özneler, nesneler, aralarındaki ilişkiler) mukayese noktalarını bulmakta  ve tahkiyenin bütünlüğü içindeki yerlerini tespit etmekte yararlıdır. Ancak bir metni semiotik olarak okumanın onu formülleştirmek olduğu sanılmamalıdır. Amaç, formüllere ulaşmak değildir, aksine formüller yardımıyla metni kavramaktır.

Tahkiye dönüşümlerinde aktörlerin katılan (actant) olarak rolleri yani görevleri (fonction) şunlardır:

a) Gönderici (Destinateur): Tahkiyedeki dönüşümü o başlatır ve dönüşüm onun adına yapılır.  Takip edilecek programın başlatıcısıdır ve “değer”leri ilân eden, ortaya koyandır.  Gönderici,  hikâyenin iki safhasında ortaya çıkar:  1) Gönderici, yönlendirme safhasında, birisine (yapan özne-Sujet Opérateur)  birisi için ( durum öznesi- sujet d’etat) bir şey  () yaptırır. Bir program ilân eder ve ortaya bir değer sistemi koyar 2) Gönderici, takdir (sanction) safhasında, gerçekleştirilen işi (performance)  değer sistemine göre değerlendirir ve yorumlar. Mesaj nesnesini (Objet Message) yapan özneye verir (Yapan öznenin tanınması).

b) Yapan Özne (Sujet Opérateur ou Sujet  du Faire) dönüşümü gerçekleştirendir. Durum Öznesi (Sujet d’Etat), dönüşümden yararlanandır yani dönüşüm onun için ve onun hakkında yapılmıştır.

 

       İş faaliyeti, daima özne ile nesne arasındaki bir ilişkiye dayanır. Bu ilişki (Ö→ N) ve bu ilişkinin mümkün olan dönüşümleri, klasik semiyotikte tahkiye düzeninin temel çatısını oluşturur. Tahkiyenin elementlerini tespit etmek için dönüşüme uğrayan nesnelerin statüsünü (yani ilişkilerini) yakından incelemek gerekir: Bir özne ile ilişki (yakınlaşma, uzaklaşma) halinde olan “katılan” (yani aktan), “nesne” adını alır: (Ö→N). Nesne, bir metinde maddi bir element olarak (ör. kılıç), bir şahıs olarak (ör. bir prenses) yahut soyut bir varlık olarak (ör. hürriyet) ortaya çıkabilir. Burada önemli olan nesne ile özne arasında bir ilişkinin (relation) bulunmasıdır ve bu nesneye yüklenilen değerdir (valeur). Bu nesne, bir Değer-Nesne (Objet-Valeur) rolü oynayabilir,  bu durumda, peşine düşülen temel nesnedir (ör. /kurtuluş/, /zenginlik/...). Bu nesne, bir Kip-Nesne (Objet-Modal) rolü oynayabilir, bu durumda, görevin gerçekleştirilmesi için gerekli olan nesnedir. (Nesne, yapma gücüne (pouvoir-faire) yahut yapma bilgisine (savoir-faire) ulaştırır). Bu nesne, bir Mesaj-Nesne (Objet-Message) rolü oynayabilir, bu durumda nesne bir işaret (signe) olarak görev yapar ve öznenin tanınmasını sağlar. Masallarda yüzük, alına sürülen kan, taç gibi nesneler, mesaj-nesnedirler. Bunlar tahkiyenin takdir bölümünde yapan öznenin yahut iş gören öznenin (Sujet Opérateur) tanınmasını sağlar. Analiz sırasında nesnelerin bu fonksiyonlarını karıştırmamak gerekir.

 

 


Not: Yazının her türlü yayın, çoğaltma vb. hakkı mahfuzdur.


 
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Metin Analizi
· Haber gönderen egeedebiyat


En çok okunan haber: Metin Analizi:
METİN ANALİZİ AÇISINDAN KELİMELER, Rıza FİLİZOK


Haber Puanlama
Ortalama Puan: 3.33
Toplam Oy: 9


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

Metin Analizi

Tüm hakları saklıdır.