Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 207 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
19.07.09
· METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
17.07.09
· YABANCI MEŞHUR ROMANLAR : TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
06.07.09
· DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ BATI SİYASETİ ÜZERİNE BİR BELGE
04.07.09
· ROMANCININ DÜNYASI, Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Y E T K İ N
02.07.09
· Fazıl Hüsnü DAĞLARCA: Mustafa Kemal'le Demirkazık Yıldızı
28.06.09
· TENKİT ÜZERİNE
15.06.09
· GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
01.06.09
· Ali Canip'in Sanat ve Edebiyat ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Dil ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Edebiyat ile İlgili Fikirleri
27.05.09
· BELAGAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Rıza FİLİZOK, Safiye AKDENİZ
25.05.09
· 1920-1960 ARASI TÜRK ROMANCILIĞI
19.05.09
· HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
10.05.09
· Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
04.05.09
· SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
29.04.09
· HİKAYE ETME DÜZLEMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
22.04.09
· ANDERSEN: Ayın Hikâyeleri
04.04.09
· BİLDİRİŞİM YAHUT İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
01.04.09
· OKUMA SANATI ÜZERİNE, Walter Winkelman
06.03.09
· Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
01.03.09
· HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
16.02.09
· EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
14.02.09
· TEMEL ANLAM ve YAN ANLAM, Rıza FİLİZOK
03.02.09
· OSMANLICA ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN KAYNAKLAR
02.02.09
· DİNLEMEYİ BİLMEK , ALAİN
01.02.09
· FİKİR YAZILARININ TEMEL NİTELİKLERİ, Prof. Dr. Rıza Filizok
24.01.09
· İ S T İ K L A L M A R Ş I M I Z
· TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ, İzzet ŞEREF
· SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve Cenâb Şehabettin
18.01.09
· Bir öğrencimizin Sorusuna Cevap:
· TÜRK EDEBİYATINA UMUMİ BİR BAKIŞ, Fuad KÖPRÜLÜ
· TİRYAKİ SÖZLERİ, CENAB ŞEHABEDDİN
17.01.09
· ŞİİR DEMETİ
07.01.09
· Recaizade Mahmut Ekrem, Hayatı, Eserleri, Fikirleri
03.01.09
· DİLİN TOPLUMSAL GÖREVİ, Ali A K
02.01.09
· KLASİSİZM, A l i A K
26.12.08
· TÜRK EDEBİYATINDA NEV-YUNÂNÎLİK, Prof. Dr. Şevket TOKER
25.12.08
· K L A S İ S İ Z M , A n d r e G İ D E
· PASCAL : DÜŞÜNCELER
23.12.08
· MANTIK BİLİMİ, DİL BİLİMİ ve ANLAM BİLİMDE CÜMLE, Rıza FİLİZOK
22.12.08
· OKUMA PARÇALARI: GÜZEL NESİR ÖRNEKLERİ
21.12.08
· OKUMAYA DAİR, BACON, Haz.: Nursel ÜKÜNÇ
11.12.08
· ANLAM DEĞİŞMELERİ ve EDEBİ SANATLAR, Rıza FİLİZOK
10.12.08
· ANLAM OLGULARININ SINIFLANDIRILMASI, Prof. Dr. Rıza Filizok
08.12.08
· FİKİR YAZILARI: İSPATLAMA METİNLERİ NASIL YAZILIR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
06.12.08
· DİL ve VATANSEVERLİK, EMİLE FAGUET, Terc.: A l i A K
28.11.08
· ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
27.11.08
· AHMET HAMDİ TANPINAR: XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ'nin GİRİŞ BÖLÜMÜ'nün ÖZETİ
25.11.08
· DENEME TÜRÜ, Duygu CENGİZ
· ÇOCUK EDEBİYATI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEKİ DİL BİLİMi ve GÖSTERGE BİLİMi ÇALIŞMALARI, Derleyen:
Tarih: 14.11.2005 Saat: 01:21 Gönderen: egeedebiyat
Bibliyografya

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Hacattepe Üniversitesindeki Dil bilimi ve Gösterge bilimi Çalışmaları

  

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ

DİL BİLİMİ VE GÖSTERGE BİLİMİ ÇALIŞMALARI

 

                      Hazırlayan: Bahar Dervişcemaloğlu

 

        Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde çeşitli araştırmacılar tarafından göstergebilim, dilbilim, anlambilim, edimbilim (pragmatics) ve söylem çözümlemesi alanlarında ilgi çekici araştırmalar yapılmıştır. Bu güzel çalışmaların bazılarını okuyucularımıza duyurmanın yararlı olacağını düşündük. Ulaşamadığımız kaynakları bize bildirecek okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

İşgüven, Mine (1994) Göstergebilim Nedir? Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:26

İşgüven, Mine (1994) Minolta Reklam Bildirisinin Göstergebilimsel Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:23

İşgüven, Mine (1994) The Semantics of C.K. Ogden. Academia 2 Quarterly.

İşgüven, Mine (1994) Türk Öyküsünde Sait Faik: Beşeri Temalar ve Renklerin Cümbüşü. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. Sayı: 508

İşgüven, Mine (1995) Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Göstergebilimsel bir İnceleme. Gök Dergisi. Yıl:1 Sayı:2

İşgüven, Mine (1995) On Sources of Errors in Foreign Language Teaching. Tömer Dil Dergisi. Sayı:28

İşgüven, Mine (1995) Sait Faik'in 'Saadet' adlı öyküsünde Göstergebilim İlkelerinin Uygulanışını sergileyen bir çözümleme örneği. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. Sayı: 520

İşgüven, Mine (1995) Çağdaş Türk Şiirinde Can Yücel ve Dilin Tutsaklıktan Kurtuluşu. Gündoğan Edebiyat.

İşgüven, Mine (1995) Şiir Dilinde İmge. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Sayı:1-2

İşgüven, Mine (1995) Göstergebilim ve Gösterge Türleri Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:34

İşgüven, Mine (1995) W. Shakespeare'in 72. Sonesinin Anlamlandırma Çalışması ve bu Sonenin Türkçedeki üç farklı çevirisinin değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:36

İşgüven, Mine (1995) Charles Sanders Pierce'ün Göstergebilimindeki Yeri, Önemi: Nesne, Gösterge ve Yorumlanandan Oluşan Küme Kuramının Ana Hatları Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:42

İşgüven, Mine (1993) "Kültür ve Göstergebilim." (Çeviri) Ed.by Walter A. Koch, Bochum, 1989 adlı yapıtta Roland Postner'e ait bir bölüm. Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.

İşgüven, Mine (1995) "Kültür ve Göstergebilim." (Çeviri) Yukarıda adı geçen yapıtta Rik Pintxten'e ait bir çeviri. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:29

İşgüven, Mine (1995) "Jacobson ve Çeviri Üzerine." (Çeviri) Yukarıda adı geçen yapıtta John Strurrock'a ait bir bölüm çevrilmiştir. Tömer Çeviri Dergisi, Bursa. Yıl:2 Sayı:5

İşgüven, Mine (1995) "Kültür ve Göstergebilim." (Çeviri) Yukarıda adı geçen yapıtta Hans Bozenhard'a ait bir bölüm çevrilmiştir. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:7

İşgüven, Mine (1995) "Şiirin Üç Farklı Ses.i" (Çeviri) T.S. Eliot'un On Poetry and Poets adlı eserinden bir bölümün çevirisidir. 20. yy Edebiyat Sanatı. İmge Kitabevi. Birinci Baskı.

İşgüven, Mine (1995) "Göstergebilime Giriş." (Çeviri) An Introduction to Semiotics. Thomas A. Sebeok University of Toronto Press. Incorporated. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı: 37

İşgüven, Mine (1996) "Göstergebilim ve Çeviri Sorunları." (Çeviri) Semiotics and the Problem of Translation. Dinda Gorlee. 8. Bölüm. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi. Sayı:40

Mutlu, Mine (2000) Göstergebilim ve Çeviri Sorunu. Ankara: Günce Yayın ve Eğitim Ltd. Şti.

König, Güray (1978) ‘Türkçe’de Sözcük Dizilişi ve Dil Tipolojisi’, Genel Dilbilim Dergisi, Sayı I, s. 55-60

König, Güray (1978) ‘Dilbilimin Temel İlkeleri Konusunda Açıklamalı Kaynakça’, Genel Dilbilim Dergisi, Sayı 2, s. 120-26.

König, Güray (1979) ‘Dilin Kazanılması ve İnsan Diline İlişkin Kimi Yanılgılar Üzerine’, Genel Dilbilim Dergisi, Sayı 3-4, s. 127-32.

König, Güray (1980) ‘Bildirişim ve Dilin Nitelikleri’, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları I, TDK Yayınları, s. 16-32.

König, Güray (1983) ‘Türkçe’de Çatı’, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, s. 11-26.

König, Güray (1985) ‘Türkçe’de Edilgen Çatı’, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.

König, Güray (1985) ‘Toplumdilbilimin Tarihsel Dilbilime Katkıları’, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2.

König, Güray (1987) ‘İkidillilik Tanımı, Türkleri’, Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını, I. Dilbilimi Sempozyumu Bildirileri, 18-19 Haziran 1987, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 85-90.

König, Güray (1990) ‘Türkçe’de Sen/Siz Adıllarının İkinci Tekil Şahıs için Kullanımına Toplumdilbilimsel bir Yaklaşım’ IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Mayıs 1990, Boğaziçi Üniversitesi, A. Sumru Özsoy ve Hikmet Sebüktekin (yayına hazırlayanlar), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 175-84.

König, Güray (1991) ‘Değişen Türk Toplumunda Dil’, Ankara Üniversitesi, Tömer, Dil Öğretimi Dergisi, Sayı 3, Eylül 1991, s. 70-76.

König, Güray (1991) ‘Toplumdilbilim Açısından Dil ve Dil Türleri’, Dilbilim Araştırmaları1991, Hitit Yayınevi, s. 59-70.

König, Güray (1992) ‘Dil ve Cins: Kadın ve Erkeklerin Dil Kullanımı’, Dilbilim Araştırmaları 1992, Hitit Yayınevi, s. 26-36.

König, Güray (1992) ‘Cinslerarası İletişimde Algılama’, Department of American Culture and Literature, 1992, 10th Anniversary, Ed. D. Landrey, Special Issue,Hacettepe University, Ankara, s. 79-94.

König, Güray (1992) ‘1990’larda Toplumdilbilim’, 20.Yıl Yazıları, C Aksoy, G. Doğan ve A. Kocaman (yayına hazırlayanlar), Karaca Dil Kursu, Ankara, s. 325-34.

König, Güray (1993) ‘Üniversite Öğrencilerinin Anadillerine ve Yabancı Dillere İlişkin Tutumları Üzerine Toplumdilbilimsel bir Araştırma’, VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-14 Mayıs 1993, K. İmer ve N.E.Uzun (yayına hazırlayanlar), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, No: 371, s. 11-42. (İnci Somuncu ile ortak hazırlanmıştır)

König, Güray (1995) ‘Dil ve Güç’, Kuram 8, Mayıs 1995, Kur Yayıncılık, İstanbul, s. 79-85.

König, Güray (1996) ‘Kadın, Erkek ve Dil’, Kuram 10, Ocak 1996, Kur Yayıncılık, s. 45-49.

König, Güray(1997) ‘Bir Grup Öztürkçe Sözcükle İlgili Toplumdilbilimsel bir Araştırma’, XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Haz: D. Zeyrek ve Ş. Ruhi, ODTÜ, Ankara, s.147-162. (Firdevs Karahan ile birlikte hazırlanmıştır).

König, Güray (1998) ‘Dil ve Kimlik’, Evrenselliğe Yolculuk. Haz: G. Büken, R. Özyürek, H.A. Yüksel, N. Akın, H.Ü. Ankara, s. 297-302.

König, Güray (1998) ‘Dile Bilimsel Bakış Açısı’, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, Ankara, s. 87-92.

König, Güray (2000) ‘Türk Toplumunda Yetişkinlerde Okur Yazarlık ve Dil Becerileri’ Dilbilim ve Uygulamaları,Cilt I, Sayı 1, Ankara., s. 75-94. (Doç.Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu ve Dr.Firdevs Karahan ile birlikte hazırlanmıştır).

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1992) İstanbul'da Üç İlkokulda Farklı Sosyal Katmanlardan Gelen Üçüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Ölçüt-Dil Sözcük Dağarcığı Farklılıkları. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, sayı 3, ss. 227-237.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1995) Türkçe'de "Yani" Sözcüğünün Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. VIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ss.24-37. (Dr.Leyla Ilgın ile )

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1998) Konuşma Çözümlemesinde Sözel-Olmayan Göstergelerin İşlevleri Üzerine. Dilbilim Araştırmaları, ss 59-67.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1998) Presenting Selves Through Language : A Social Psychological Approach to Discourse Analysis. (Dil Yoluyla Kimlik Sunumu : Bireysel ve Toplumsal Kimlik) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı : 2, ss. 157-162.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1998) Karşılıklı Konuşmalarda Gülmece Yoluyla İğneleme : Bireysel ve Toplumsal Kimlik XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniversitesi, ss. 1-6.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1999) Language Varieties and Translation : A Sociolinguistic Perspective, (Dil Değişkeleri ve Çeviri: Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım) Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, ss.65-85.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1999) Favouritism in Sports Discourse (Spor Söyleminde Yan-tutuculuk) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, ss. 117-130

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (1999) Evaluating Reading and Writing Skills in the Context of Literacy : A Project with Turkish Speakers from a Sociolinguistic Perspective (İşlevsel Okur-Yazarlık Bağlamında Okuma ve Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi: Türkçe Konuşanlar Üzerine Toplumdilbilimsel Bir Proje), LAMEL Conference, Discourses and Learning : Theoretical and Applied Perspectives, Lancaster University, 10th-11th July 1999. (Prof.Dr. Güray König ve Dr. Firdevs Karahan ile)

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Mezartaşı Yazıları İncelemeleri : Yazıların Şiirsellik, Söylemsel ve Toplumruhbilimsel Boyutları Üzerine. Bilkent 4 Mevsim, Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi, ss. 66-73. (1.Bölüm: Aysu Erden, 2. Bölüm: Nalan Büyükkantarcıoğlu.)

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Görsel Basında Dil Kullanımı Yoluyla Kadın Kimliği Oluşturma, Tömer Dil Dergisi, Haziran Sayısı, ss. 7-17.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı : 1, ss. 81-94.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) A Sociolinguistic Analysis of Neologisms in the Context of Lexical Productivity (Sözcük Üretim Potansiyeli Bağlamında Yeni Sözcüklerin Toplumdilbilimsel İncelenmesi) AATT(American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, June-July 2000, ss.3-13.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Türk Toplumundaki Yetişkinlerde Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri-I. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1/Sayı:1, ss. 75-93 (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile)

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Toplumruhbilim Bağlamında Bir Metin İncelemesi : İnci Aral'ın Gölgede Kırk Derece Adlı Öyküsü. Pamukkale Üniversitesi, I. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, ss.176-189.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Women Literacy and Language Awareness : Exploring the Language Skills of Primary School Graduate Women through a Sociolinguistic Perspective (Kadın Okur-yazarlığı ve Dil Farkındalığı : Toplumdilbilimsel Açıdan İlkokul Mezunu Kadınlarda Dil Becerileri), Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of England, 27-29 April 2000, (Prof.Dr. Güray König ve Araşt. Gör. Firdevs Karahan ile)

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) Favouritism and the Us/Them Distinction in the Discourse of Football (Futbol Söyleminde Yantutuculuk ve Biz/Onlar Ayrımı), 7th. International Pragmatics Conference, Budapest, 9-14 July.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2000) A Pragmatic Analysis of Interjections in Turkish in the Context of Informal Reactive Responses (Resmi-Olmayan Sözel Tepkiler Bağlamında Türkçe Ünlemler Üzerine Edimbilimsel Bir İnceleme), 10th. International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 2000), Bosphorus University 16-18 August 2000.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2001) Yazınsal Eleştiri Kuramları İçinde Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Yeri ve İşlevi,Tömer Dil Dergisi, Dilbilimsel Eleştiri Özel Sayısı,Temmuz 2001.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2001) Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları İle Özcan Başkan. XV.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, ss. 19-28.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2001) Eleştiride Metne Yönelik İdeolojik Belirlemeler. Türkiye'de Eleştiri ve Deneme.Tömer Yayınları, ss.57-66.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2002) Kadın ve Dil : Dilbilimde Farklı Yaklaşımlar. Frankofoni. Ankara : H.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Ortak Kitabı, ss.289-304.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2002) Analyzing the Language of Classified Advertising in Turkish: Linguistic Structures and Status- Conscious Strategies. 11th. International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), Eastern Mediterranean University, August 7-9, 2002.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2002) Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınları Dil Becerilerinin Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi. XVI. Dilbilim Kurultayı, Hacettepe Üniversitesi, 23-24 Mayıs 2002. (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile)

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2003) Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı Bağlamında Anadilimiz : Gözlemler, Öneriler, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, Ankara

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2003) Interdisciplinarity and Linguistics –I : Theoretical Issues, (Disiplinlerarasılık ve Dilbilim-I : Kuramsal Konular) Dilbilim ve Uygulamaları,Z Sayı 3-4, H.Ü. Ed. Fak. İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi, Bizim Büro Yayınevi, ss. 68-84.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2003) Söylem İncelemelerinde Yeni Bir Boyut : Aracı-Kılınmış Söylem Çözümlemesi (Mediated Discourse Analysis) XVII. Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, 22-23 Mayıs.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2004) A Sociolinguistic Analysis of the Present Dimensions of English as a Foreign Language in Turkey. International Journal of the Sociology of Language

Özyıldırım, Işıl (1991) "Türkçe'nin Çekirdek Tümcelerindeki Kurucu Yapılara Üretimsel- Dönüşümlü Dilbilgisi Açısından bir Yaklaşım" Dilbilim Araştırmaları Ankara : Hitit Yayıncılık, ss.43-49.

Özyıldırım, Işıl (1993) "Reklam Diline Dilbilimsel bir Bakış" Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 1, Hacettepe Üniversitesi, ss.231-245.

Özyıldırım, Işıl (1994) "Sözeylem ve Reklam Söylemi"  VIII. Dilbilim Kurultayı İstanbul : İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, ss.66-72.

Özyıldırım, Işıl (1996) "Türkçe'de Örtmece Sözcükler Üzerine bir Araştırma"  Dil Dergisi Aralık Sayısı, Ankara, ss.15-21.

Özyıldırım, Işıl (1997) "The Style of Sports Headlines" 25. Yıl Yazıları Ankara : Bizim Büro Basımevi, ss.82-96. (Spor Haber Başlıklarının Biçemi)

Özyıldırım, Işıl (1998) "Figurative Language Used in Sports Headlines" Dil Dergisi Ağustos Sayısı, ss. 30-39. (Spor Haber Başlıklarında Kullanılan Söz Sanatları)

Özyıldırım, Işıl (1999) "Türk Yasa Dili" Edebiyat Fakültesi DergisiCilt 16, Sayı 1, Hacettepe Üniversitesi, ss. 89-114.

Özyıldırım, Işıl (1999) "Türk Ceza Kanunu : Yasal Sözeylemlerin Çözümlenmesi" Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 16,Sayı 2, Hacettepe Üniversitesi, ss. 95-107.

Özyıldırım, Işıl (2000) "Hukuk Diline bir Örnek : Sözleşmeler "Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 17, Sayı 1,Hacettepe Üniversitesi, ss.43-60.

Özyıldırım, Işıl (2000) "Mahkeme Kararları ve Büyük Ölçekli Yapıları Üzerine Bir Araştırma" Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi , Cilt 1, Sayı 1, Ankara : Bizim Büro Basımevi, ss.113-123.

Özyıldırım, Işıl (2001) "İşyeri Levhaları : İşlevsel bir Yaklaşım" Dil Dergisi Mayıs 2001. Sayı 103.ss.10-19.

Özyıldırım, Işıl (2001)"Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine" Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 1, Hacettepe Üniversitesi, ss. 73-81.

Özyıldırım, Işıl (2001) "Tür Çözümlemesi : Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar" Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 2, Hacettepe Üniversitesi Özyıldırım, Işıl ve Pakkan Gülsev (1996) " Türkçe'de Spor Haber Başlıkları : İncelenmesi ve Öğretimi " Eğitim Fakültesi Dergisi . Sayı 13, Hacettepe Üniversitesi, ss.11-19.

Erden ,Aysu ve Özyıldırım, Işıl (1999) " Apology in Turkish : A Formal Approach" Çeviribilim ve Uygulamaları Aralık Sayısı.Hacettepe Üniversitesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, ss. 1-23. ( Türkçede Özür Dileme : Biçimsel bir Yaklaşım )

Erden, Aysu ve Özyıldırım, Işıl (2000) " Apology in Turkish : A Functional Approach " Turkic Languages , Volume 4 :1, pp. 31-45. ( Türkçede Özür Dileme : İşlevsel bir Yaklaşım )

Yarar, Emine (2001) "Türk Öykücülüğünde Kedi İmgesi", Dil Dergisi 105, 83-90.

Yarar, Emine (2000) "Akademik Söylemde Belirteçlerin Belirsizlik ve Olasılık İşlevleri". Dilbilim ve Uygulamaları 1 (1), 125-138.

Yarar, Emine (1997) "Professional Translator's Knowledge of the Subject Matter". 25. Yıl Yazıları, 97-102, Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Yarar, Emine (2001) "Bilimsel Söylemde Olasılık Kipi". XV. Dilbilim Kurultayı'nda (24-25 Mayıs 2001, Yıldız Teknik Üniversitesi) sunulan bildiri.

Yarar, Emine (2000) "Bilimsel Araştırma Makalelerindeki 'Giriş Bölümleri'nin Söylem Yapıları" , XIV. Dilbilim Kurultayı'nda (27-28 Nisan 2000, Çukurova Üniversitesi) sunulan bildiri; (Basım) 2001, XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları, 110-123.

Alpaslan, E. (2000) "Bütünce Dilbilime Giriş." (Kitap Tanıtımı) Dilbilim ve Uygulamaları 2000, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi.

Alpaslan, E. (2003) "Bütünce Dilbilim ve Türkçe Araştırmalarına Olası Katkıları." Dilbilim ve Uygulamaları 2002-2003: 30. yıl özel sayısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi.

Akıncı, S. (2001). Dilbilimsel Eleştiri Bakış Açısından bir öykü İncelemesi Sema Kaygusuz: 'Aşkar'. Tömer Dil Dergisi. Dilbilimsel Eleştri Özel Sayısı. Sayı:105 .73-82. Ankara: Ankara Üniversitesi

Duman, Derya (2001) "Çocuk Masallarında Zaman Kullanımı, Tümce Çeşitleri ve Söylem Yapısı", Dil Dergisi 105, 126-135

Duman, Derya (2001) "Dilden İdeolojiye: Popüler Bilimsel Makalelerin Eleştirel Söylem Çözümlemesi", 1. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri

Açan, Zeynep (2001) "İşaret Dilleri ve Türk İşaret Dili Üzerine bir Çalışma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı. (orjinali İngilizcedir.)

 


 
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Bibliyografya
· Haber gönderen egeedebiyat


En çok okunan haber: Bibliyografya:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEKİ DİL BİLİMi ve GÖSTERGE BİLİMi ÇALIŞMALARI, Derleyen:


Haber Puanlama
Ortalama Puan: 2.82
Toplam Oy: 41


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

Bibliyografya

Tüm hakları saklıdır.