Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 191 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
19.07.09
· METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
17.07.09
· YABANCI MEŞHUR ROMANLAR : TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
06.07.09
· DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ BATI SİYASETİ ÜZERİNE BİR BELGE
04.07.09
· ROMANCININ DÜNYASI, Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Y E T K İ N
02.07.09
· Fazıl Hüsnü DAĞLARCA: Mustafa Kemal'le Demirkazık Yıldızı
28.06.09
· TENKİT ÜZERİNE
15.06.09
· GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
01.06.09
· Ali Canip'in Sanat ve Edebiyat ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Dil ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Edebiyat ile İlgili Fikirleri
27.05.09
· BELAGAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Rıza FİLİZOK, Safiye AKDENİZ
25.05.09
· 1920-1960 ARASI TÜRK ROMANCILIĞI
19.05.09
· HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
10.05.09
· Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
04.05.09
· SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
29.04.09
· HİKAYE ETME DÜZLEMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
22.04.09
· ANDERSEN: Ayın Hikâyeleri
04.04.09
· BİLDİRİŞİM YAHUT İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
01.04.09
· OKUMA SANATI ÜZERİNE, Walter Winkelman
06.03.09
· Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
01.03.09
· HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
16.02.09
· EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
14.02.09
· TEMEL ANLAM ve YAN ANLAM, Rıza FİLİZOK
03.02.09
· OSMANLICA ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN KAYNAKLAR
02.02.09
· DİNLEMEYİ BİLMEK , ALAİN
01.02.09
· FİKİR YAZILARININ TEMEL NİTELİKLERİ, Prof. Dr. Rıza Filizok
24.01.09
· İ S T İ K L A L M A R Ş I M I Z
· TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ, İzzet ŞEREF
· SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve Cenâb Şehabettin
18.01.09
· Bir öğrencimizin Sorusuna Cevap:
· TÜRK EDEBİYATINA UMUMİ BİR BAKIŞ, Fuad KÖPRÜLÜ
· TİRYAKİ SÖZLERİ, CENAB ŞEHABEDDİN
17.01.09
· ŞİİR DEMETİ
07.01.09
· Recaizade Mahmut Ekrem, Hayatı, Eserleri, Fikirleri
03.01.09
· DİLİN TOPLUMSAL GÖREVİ, Ali A K
02.01.09
· KLASİSİZM, A l i A K
26.12.08
· TÜRK EDEBİYATINDA NEV-YUNÂNÎLİK, Prof. Dr. Şevket TOKER
25.12.08
· K L A S İ S İ Z M , A n d r e G İ D E
· PASCAL : DÜŞÜNCELER
23.12.08
· MANTIK BİLİMİ, DİL BİLİMİ ve ANLAM BİLİMDE CÜMLE, Rıza FİLİZOK
22.12.08
· OKUMA PARÇALARI: GÜZEL NESİR ÖRNEKLERİ
21.12.08
· OKUMAYA DAİR, BACON, Haz.: Nursel ÜKÜNÇ
11.12.08
· ANLAM DEĞİŞMELERİ ve EDEBİ SANATLAR, Rıza FİLİZOK
10.12.08
· ANLAM OLGULARININ SINIFLANDIRILMASI, Prof. Dr. Rıza Filizok
08.12.08
· FİKİR YAZILARI: İSPATLAMA METİNLERİ NASIL YAZILIR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
06.12.08
· DİL ve VATANSEVERLİK, EMİLE FAGUET, Terc.: A l i A K
28.11.08
· ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
27.11.08
· AHMET HAMDİ TANPINAR: XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ'nin GİRİŞ BÖLÜMÜ'nün ÖZETİ
25.11.08
· DENEME TÜRÜ, Duygu CENGİZ
· ÇOCUK EDEBİYATI

Gösterge Bilimi Bibliyografyası
Tarih: 17.08.2005 Saat: 02:26 Gönderen: egeedebiyat
Bibliyografya

  EDEBİYAT GÖSTERGE BİLİMİ ÇALIŞMALARI 

 

Edebiyat Gösterge Bilimi (Sémiotique littéraire) Bibliyografyası

 

1.Genel Eserler ve Gösterge Bilimi Tarihi 

Christiane Chauviré,

Peirce ve Anlamlandırma. Belirsizlik Mantığına Giriş ( Peirce et la signification. Introduction à la logique du vague), Paris, PUF, 1995, coll. "Philosophie d'aujourd'hui".

Gérard Deledalle,

İşaretin Teori ve Pratiği (Théorie et pratique du signe.). Charles S. Peirce Gösterge Bilimine Giriş  (Introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce), Paris, Payot, 1979.
Günümüzde Peirce Okumak (Lire Peirce auhourd'hui), De Boeck-Wesmall, 1990.

Jacques Derrida,


De la grammatologie, Paris, éd. de Minuit, 1967.
" Le cercle linguistique de Genève " in Marges. De la philosophie, Paris, éd. de Minuit, 1972.
Positions, Paris, éd. de Minuit, 1972.

Umberto Eco,


İşaret. Bir KavramınTarihçesi ve Analizi (Le signe. Histoire et analyse d'un concept), Bruxelles, éditions Labor, 1988 (repris en " Biblio essais ", n°4159).

Jean Fisette,


C.S. Peirce’ün İşaret Bilimine Giriş  (Introduction à la sémiotique de C.S. Peirce), Montréal, XYZ, 1993, coll. " Études et documents ".

Anne Hénaut,
İşaret Bilimi Tarihi (Histoire de la sémiotique), Paris, PUF, 1992, coll. " Que sais-je ? ".

Jean-Marie Klinkenberg,
Genel İşaret Bilimi’nin Ana Hatları (Précis de sémiotique générale), Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996 (repris en " Points Essais ", n° 411, 2000).

Youri Lotman,
İşaret-küre (La sémiosphère), Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999.

Georges Mounin,
İşaret Bilimine Giriş (Introduction à la sémiologie), Paris, Minuit, 1970.

Charles Sanders Peirce,
İşaret Üzerine Notlar (Écrits sur le signe), Paris, Seuil, 1978.

Ferdinand de Saussure,
Genel Dil Bilimi Dersleri (Cours de linguistique générale), Payot, 1968.

Claudine Tiercelin,
Düşünce- İşaret (La pensée-signe).C.S. Peirce Üzerine İncelemeler ( Études sur C.S. Peirce), Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, 1993.

Albertine Ngoyi Tshibilondi,
İşaret Bilimsel Yorumun Paradigması (Paradigme de l'interprétation sémiotique). Esquisse de la théorie de l'interprétant dans la sémio-pragmatique de Ch. S. Peirce, Munich-Kinshasa, Publications Universitaires africaines, 1997.

 

2. Rus Biçimcileri (Le formalisme russe)

Jean-Michel Adam,
 Biçimcilerin Bıraktığı Miras" L'héritage formaliste " in Le récit, Paris, PUF, 1984, coll. " Que sais-je ? ".

Michel Aucouturier,
Rus Biçimciliği (Le formalisme russe), Paris, PUF, 1994, , coll. " Que sais-je ? ".

Vladimir Propp,
Masalın Biçim Bilimi (Morphologie du conte), Paris, Seuil, 1965 et 1970, coll. " Points ".

Tzvetan Todorov,
Edebiyat Teorisi (Théorie de la littérature). Textes des formalistes russes, Paris, Seuil, 1965.

 

3. Yapısalcılık ve Sonrası (Le structuralisme et le post-structuralisme)

Çok Yazarlı(Collectif),
Anlatının Yapı Analizi (L'analyse structurale du récit), Communications, n°8, 1966 (Paris, Seuil, 1981, " Points ", n°129).

Çok Yazarlı (Collectif),
Anlatının Poetiği (Poétique du récit), Paris, Seuil, 1977, coll. " Points sciences humaines ", n°78.

Çok Yazarlı (Collectif),
Hikâye etme ve Metin İşaret Bilimi (Sémiotique narrative et textuelle), Paris, Larousse, 1973, coll. " L ".

Mikhaïl Bakhtine,
Romanın Estetiği ve Teorisi (Esthétique et théorie du roman), Paris, Gallimard, 1978, " Bibliothèque des idées " (repris en coll. " Tel ").
François Rabelais’nin Eseri ve Ortaçağ ile Rönesansta Halk Kültürü (L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la renaissance), Paris, Gallimard, 1970, " Bibliothèque des idées " (repris en coll. " Tel ").
Dostoievski’nin Poetiği (La poétique de Dostoïevski), Seuil, 1970.

Roland Barthes,
İşaret Bilimi Macerası (L'aventure sémiologique), Paris, Seuil, 1985.
S/Z, Paris, Seuil, 1970, coll. " Tel Quel ", (" Points ", n°70).

Claude Bremond,
Anlatının Mantığı (Logique du récit), Paris, Seuil, 1973, coll. " Poétique ".

Algirdas Julien Greimas,
Maupassant. Metin İşaret Bilimi: Pratik Alıştırmalar (Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques), Paris, Seuil, 1976.
Anlam Üzerine II (Du sens II), Paris, Seuil, 1983.

Groupe d'Entrevernes,
Metnin İşaret Bilimsel Analizi (Analyse sémiotique des textes), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1979.

Julia Kristeva,
Semeiotikè. Anlam Birimi Analizi İçin Araştırmalar (Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse), Paris, Seuil, 1969, coll. " Tel Quel " (repris partiellement en "Points", n°96).

 

4. Hikâye Etme Bilimi (La narratologie)

Christian Angelet et Jan Herman,
" Narratologie " in Introduction aux études littéraires. Méthodes du texte, ouvrage dirigé par Maurice Delcroix et Fernand Hallyn, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1987, pp. 168-201.

Mieke Bal,
Narratologie, Paris, Klincksieck, 1977.

Gérard Genette,
Figürler III (Figures III), Paris, Seuil, 1972, coll. " Poétique ".
Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983, coll. " Poétique ".

 

5. Okumanın İşaret Bilimi (La sémiotique de la lecture)


Jean-Louis Dufays,
Stéréotype et lecture, Liège, Mardaga, 1994.

Jean-Louis Dufays, Louis Gemenne et Dominique Ledur (sous la dir. de),
Edebî Okuma Üzerine (Pour une lecture littéraire). 2 Bilan et confrontations, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996.

Umberto Eco,
Lector in fabula. Le rôle de la lecture ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset, 1985 (" Biblio essais "), n°4098.

Bertrand Gervais,
Lecture littéraire et explorations en littérature américaine, Montréal, XYZ éditeur, 1998.

Bertrand Gervais et Barbara Havercroft,
İşaret Bilimi ve Edebiyat " Sémiotique et littérature ", in Recherches sémiotiques/Semiotics Inquiry, vol. 10, 1990, n° 1-2-3.

Michel Otten,
Keşif Olarak Okuma "La lecture comme reconnaissance", in Français 2000, 104, 1982, p. 39-48.
Okuma İşaret Bilimi " Sémiologie de la lecture ", in Maurice Delcroix et Fernand Hallyn (éd.), Méthodes du texte. Introduction aux études littéraires, p. 340-350.
" Le travail du lecteur. A propos de " La Mort des Amants " de Charles Baudelaire ", in Georges Jacques et Jacques Lambert, Itinéraires et plaisirs textuels. Mélanges offerts au professeur Raymond Pouilliart, Louvain-la-Neuve - Bruxelles, Nauwelaerts, 1987, p. 145-153.

Denis Saint-Jacques (sous la dir. de),
Okuma Aktı (L'acte de lecture), éditions nota bene, 1998.

Tangence,
Edebî Okuma " La lecture littéraire ", n° 36, mai 1992.

Gilles Thérien,
Okuma İşaret Bilimi Hakkında " Pour une sémiotique de la lecture " in Protée, vol. 18, n°2, 1990.
İşaret Bilimi ve Edebiyat Araştırmaları " Sémiotique et études littéraires " " in Recherches sémiotiques/Semiotics Inquiry, vol. 10, 1990, n° 1-2-3.

 


 
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Bibliyografya
· Haber gönderen egeedebiyat


En çok okunan haber: Bibliyografya:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDEKİ DİL BİLİMi ve GÖSTERGE BİLİMi ÇALIŞMALARI, Derleyen:


Haber Puanlama
Ortalama Puan: 3.03
Toplam Oy: 27


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

BibliyografyaGösterge Bilimi

Tüm hakları saklıdır.