Hoşgeldiniz: ::EGE EDEBIYAT::
  Yeni Kayıt | Giriş
Konu Başlıkları
Edebiyat
· Düşünme Sanatı
· Okuma Sanatı
· Yazma Sanatı
· Yayınlarımız
· Edebiyat Antolojisi
· Tenkit
· Şairlerimiz
· Yazarlarımız
· Bibliyografya
· Eser Tanıtma Sanatı
· Haberler/Duyurular

Konu Başlıkları
· Edebiyat/Littérature
· Belagat/Rhétorique
· Dil Bilimi/Linguistique
· Anlam Bilimi/Semantique
· Gösterge Bilimi/Semiotique
· Terim Bilimi/Terminologie
· Pragmatik/Pragmatique
· Metin Analizi
· Naratoloji

Kimler Online?
Şu an sitede, 167 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Henüz üye değilseniz, Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Günün Yazısı
Bu gün için henüz önemli bir haber yok.

Geçmiş Yazılar
19.07.09
· METİN İNCELEMESİ ve METİNLERDE GERÇEKLERİN ALGILANIŞ, İFADE EDİLİŞ BİÇİMLERİ
17.07.09
· YABANCI MEŞHUR ROMANLAR : TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
06.07.09
· DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ BATI SİYASETİ ÜZERİNE BİR BELGE
04.07.09
· ROMANCININ DÜNYASI, Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Y E T K İ N
02.07.09
· Fazıl Hüsnü DAĞLARCA: Mustafa Kemal'le Demirkazık Yıldızı
28.06.09
· TENKİT ÜZERİNE
15.06.09
· GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
01.06.09
· Ali Canip'in Sanat ve Edebiyat ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Dil ile İlgili Fikirleri
· Ali Canip'in Edebiyat ile İlgili Fikirleri
27.05.09
· BELAGAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Rıza FİLİZOK, Safiye AKDENİZ
25.05.09
· 1920-1960 ARASI TÜRK ROMANCILIĞI
19.05.09
· HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
10.05.09
· Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
04.05.09
· SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
29.04.09
· HİKAYE ETME DÜZLEMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
22.04.09
· ANDERSEN: Ayın Hikâyeleri
04.04.09
· BİLDİRİŞİM YAHUT İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
01.04.09
· OKUMA SANATI ÜZERİNE, Walter Winkelman
06.03.09
· Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
01.03.09
· HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
16.02.09
· EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
14.02.09
· TEMEL ANLAM ve YAN ANLAM, Rıza FİLİZOK
03.02.09
· OSMANLICA ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN KAYNAKLAR
02.02.09
· DİNLEMEYİ BİLMEK , ALAİN
01.02.09
· FİKİR YAZILARININ TEMEL NİTELİKLERİ, Prof. Dr. Rıza Filizok
24.01.09
· İ S T İ K L A L M A R Ş I M I Z
· TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ, İzzet ŞEREF
· SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve Cenâb Şehabettin
18.01.09
· Bir öğrencimizin Sorusuna Cevap:
· TÜRK EDEBİYATINA UMUMİ BİR BAKIŞ, Fuad KÖPRÜLÜ
· TİRYAKİ SÖZLERİ, CENAB ŞEHABEDDİN
17.01.09
· ŞİİR DEMETİ
07.01.09
· Recaizade Mahmut Ekrem, Hayatı, Eserleri, Fikirleri
03.01.09
· DİLİN TOPLUMSAL GÖREVİ, Ali A K
02.01.09
· KLASİSİZM, A l i A K
26.12.08
· TÜRK EDEBİYATINDA NEV-YUNÂNÎLİK, Prof. Dr. Şevket TOKER
25.12.08
· K L A S İ S İ Z M , A n d r e G İ D E
· PASCAL : DÜŞÜNCELER
23.12.08
· MANTIK BİLİMİ, DİL BİLİMİ ve ANLAM BİLİMDE CÜMLE, Rıza FİLİZOK
22.12.08
· OKUMA PARÇALARI: GÜZEL NESİR ÖRNEKLERİ
21.12.08
· OKUMAYA DAİR, BACON, Haz.: Nursel ÜKÜNÇ
11.12.08
· ANLAM DEĞİŞMELERİ ve EDEBİ SANATLAR, Rıza FİLİZOK
10.12.08
· ANLAM OLGULARININ SINIFLANDIRILMASI, Prof. Dr. Rıza Filizok
08.12.08
· FİKİR YAZILARI: İSPATLAMA METİNLERİ NASIL YAZILIR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
06.12.08
· DİL ve VATANSEVERLİK, EMİLE FAGUET, Terc.: A l i A K
28.11.08
· ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
27.11.08
· AHMET HAMDİ TANPINAR: XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ'nin GİRİŞ BÖLÜMÜ'nün ÖZETİ
25.11.08
· DENEME TÜRÜ, Duygu CENGİZ
· ÇOCUK EDEBİYATI

SANATTA GERÇEĞİN ALTI FARKLI YANSITILIŞ BİÇİMİ, Rıza FİLİZOK
Tenkit

 

 YAZARLARIN ve ŞAİRLERİN GERÇEK KARŞISINDA ALDIĞI ALTI  FARKLI TAVIR:

* İdealleştirme * Üsluplaştırma

* Mübalağa * Karikatürleştirme

* Hayalcilik * Gerçekçilik

 

Okumak için......................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.01.2010 Saat: 01:06 (2852 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

HİKAYELERDE HAL DÖNÜŞÜMÜ:
Metin Analizi

 

***Üst seviye kursu: Üçüncü Ders

      Metin Analizi: Yüzeysel Yapı

 

 Rıza Filizok

HİKAYELERDE  HAL DÖNÜŞÜMLERİ

 

 

 

 

   İzmir-2009

Okumak için..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 12.12.2009 Saat: 03:43 (2791 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

HİKAYE ETMENİN (TAHKİYENİN) DÖRT TEMEL UNSURU, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi  

 

****ÜST SEVİYE KURSU: İKİNCİ DERS

        METİN ANALİZİ: YÜZEYSEL YAPI

 

Rıza Filizok  

   H İ K A Y E    E T M E N İ N   

   ( T A H K İ Y E N İ N )   

      D Ö R T    T E M E L    U N S U R U     

 

İzmir

 

Okumak için................. TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.11.2009 Saat: 04:30 (2927 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

edebiyat: CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI: I: ŞİİR
Edebiyat  

 

  H A L E F    N A S

 

CUMHURİYET DÖNEMİ  EDEBİYATI:

ŞİİR

 

Okumak için TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 10.11.2009 Saat: 03:36 (2790 okuma)
(Devamı... | edebiyat | Puan: 0)

METİN ANALİZİ:I, YÜZEYSEL YAPI: HAL ve DÖNÜŞÜM ÖNERMELERİ, Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 

*****Üst seviye kursu: BİRİNCİ  DERS

  METİN ANALİZİ: YÜZEYSEL YAPI

 

Rıza Filizok

 

   H A L ve D Ö N ÜŞ Ü M   

     Ö N E R M E L E R İ       

 

 İzmir

 

Okumak için..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.11.2009 Saat: 17:36 (3117 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

TÜRK ŞİİRİNİN GENEL AHENK EĞİLİMLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Edebiyat

 

  TÜRK ŞİİRİNİN BÜYÜK SES UYUMU:

BİR    A H E N K    KURALI: 

 T Ü R K Ç E  M I S R A L A R I N  

 Y Ü Z D E    E L L İ S İ 

   " N,  R,  L,  M "   

 "SONOR " S E S L E R İ Y L E   B İ T E R  :

 

Okumak için................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 25.10.2009 Saat: 20:30 (2705 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

HİKAYE ve ROMANLAR NASIL BÖLÜMLENMELİDİR?
Metin Analizi

 

 

  METİN ANALİZİNDE İLK ADIM:

  HİKAYE ve ROMANLAR NASIL

B Ö L Ü M L E N M E L İ D İ R?

 "Giriş, gelişme, sonuç" ayırımı nasıl geliştirildi?

 

Okumak için...................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.10.2009 Saat: 02:00 (3047 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

KARŞITLIK FİGÜRLERİ: TEZAT SANATI: ANTİTEZ
Belagat  

 

  KARŞITLIK SANATLARI

 

      T E Z A T    S A N A T I 

       A N T İ T E Z 

 

Okumak için ................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 17.10.2009 Saat: 04:03 (2926 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Propp Yöntemine Göre "Işık ve Karga" Masalının Yapısal Şeması
Metin Analizi  

 

     P R O P P   Y Ö N T E M İ :

 

  M A S A L I N   Y A P I S A L   Ş E M A S I  

     N A S I L  Ç I K A R I L I R ?     

 

 Okumak için.....................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 07.10.2009 Saat: 02:11 (3355 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

BİR DÜŞÜNCE KİPİ OLARAK KARŞIT KELİMELER, Rıza FİLİZOK
Terim Bilimi

  ANLAMAYA ULAŞTIRAN BİR YOL:

K A R Ş I T    K E L İ M E L E R

"Anlamadığım bir kavramı anlamam için bana eşanlamlısını değil, zıt anlamlısını söyleyiniz!"

Okumak için..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 21.09.2009 Saat: 05:22 (3165 okuma)
(Devamı... | Puan: 3.25)

ANLAM BAĞINTILARDAN DOĞAR, Rıza FİLİZOK
Anlam Bilimi  

  A N L A M 

 B A Ğ I N T I L A R D A N    D O Ğ A R

Okumak için...................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 05.08.2009 Saat: 16:59 (4071 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

GAMSIZ'IN ÖLÜMÜ HİKÂYESİNDE METİN İÇİ ZAMAN, Rıza Filizok
Metin Analizi

 

 G A M S I Z' IN  Ö L Ü M Ü  H İ K Â Y E S İ N D E  

    M E T İ N    İ Ç İ    Z A M A  N   

-  B İ R   U Y G U L A M A  -

Okumak için.............TIKYAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 15.06.2009 Saat: 03:06 (6496 okuma)
(Devamı... | Puan: 3)

BELAGAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Rıza FİLİZOK, Safiye AKDENİZ
Belagat

 

 

T E R K E D İ L M İ Ş   B İ R  T E R İ M 

H A Z İ N E S İ

  B E L A G A T          T E R İ M L E R İ

 

  Ahmet Cevdet Paşa'nın Belâgat-ı Osmaniye'de Kullandığı Başlıca Terimler

 

Okumak için...........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 27.05.2009 Saat: 02:09 (7380 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

HİKAYE ve ROMANLARDA ANLATICI MESELESİ, Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 

 

METİN ANALİZİNE GİRİŞ:VIII.

EDEBİ ESERLERDE ANLATICI MESELESİ:

 KİM KONUŞUYOR?

  H İ K A Y E   VE   R O M A N D A  KONUŞAN

ANLATICI MIDIR

 YAZAR MIDIR?

 

" H İ K A Y E    E T M E " SESİ............

 

Okumak için TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 19.05.2009 Saat: 17:50 (6480 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

Edebi Eserlerde BAKIŞ AÇISI, Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K
Naratoloji  

 

 M E T İ N   A N A L İ Z İ N E  G İ R İ Ş : VII.

 

  B  A  K  I  Ş         A  Ç  I  S  I

 yahut 

  O D A K L A N M A

 

 

 

Okumak için............... TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 10.05.2009 Saat: 07:32 (6828 okuma)
(Devamı... | Puan: 3)

SÖYLEM ve ANLATI ÜZERİNE , Rıza FİLİZOK
Naratoloji

  METİN ANALİZİNE GİRİŞ: V.

 

S Ö Y L E M  NEDİR?  A N L A T I NEDİR?

         D İ S C O U R S   /   R E C İ T

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.05.2009 Saat: 01:04 (5999 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

BİLDİRİŞİM YAHUT İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Gösterge Bilimi

   İ L E T İŞ İ M İ N   TEMEL   ELEMENTLERİ

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 04.04.2009 Saat: 21:29 (6382 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

OKUMA SANATI ÜZERİNE, Walter Winkelman
Okuma Sanatı

 Walter WİNKELMAN

 O K U M A  S A N A T I  Ü Z E R İ N E

 Güzel bir yazı..................................... 

Çeviren: Melahat TOGAR

Okumak için TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.04.2009 Saat: 02:30 (6322 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Hikaye Etme Billimi: Temel Bilgiler, Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 H İ K A Y E   E T M E   B İ L İ M İ

 T E M E L       B İ L G İ L E R      

Okumak için ....................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 06.03.2009 Saat: 06:24 (5663 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

HİKAYE ETME BİLİMİ ( ANLATIBİLİM) : NARATOLOJİ, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Naratoloji

 

  M E T İ N   A N A L İ Z İ  Ç A L I Ş M A L A R I      :

    H İ K A Y E   E T M E   B İ L İ M İ  (ANLATI-BİLİM)

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.03.2009 Saat: 15:49 (6678 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN, Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Metin Analizi

 

  E D E B İ   E S E R L E R D E   Z A M A N   

 METİN İÇİ ve METİN DIŞI  Z A M A N L A R

Okumak için ..................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 16.02.2009 Saat: 04:25 (5564 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

TEMEL ANLAM ve YAN ANLAM, Rıza FİLİZOK
Terim Bilimi  
 TEMEL ANLAM  / YAN ANLAM NEDİR?

Okumak için.................TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 14.02.2009 Saat: 16:57 (5938 okuma)
(Devamı... | Puan: 1)

FİKİR YAZILARININ TEMEL NİTELİKLERİ, Prof. Dr. Rıza Filizok
Yazma Sanatı

  FİKİR YAZILARI ve TEZ YAZAN ÖĞRENCİLERİMİZE:

 BAZI ÖNERİLER..........................           

Okumak için...........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 01.02.2009 Saat: 20:30 (5536 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

OKUMAYA DAİR, BACON, Haz.: Nursel ÜKÜNÇ
Okuma Sanatı  

 G Ü Z E L   Y A Z I   Ö R N E K L E R İ:

                  B A C O N                         

            O K U M A Y A    D A İ R            

 (O K U M A   Ü Z E R İ N E   E Ş S İ Z  B İ R   Y A Z I)

Okumak için.............TILAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 21.12.2008 Saat: 02:15 (5995 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

FİKİR YAZILARI: İSPATLAMA METİNLERİ NASIL YAZILIR? Prof. Dr. Rıza FİLİZOK
Yazma Sanatı  

 KOMPOZİSYON ve T E Z  Y A Z A N   

 Ö Ğ R E N C İ L E R İ M İ Z E :

 F İ K İ R   Y A Z I L A R I 

ve İ S P A T L A M A    M E T İ N L E R İ 

 N A S I L   Y A Z I L I R ?

Okumak için...........TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 08.12.2008 Saat: 14:44 (7623 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

ÖMER SEYFETTİN'in GİZLİ MABET Hikâyesinde ANLATI ZAMANI
Naratoloji

  S a f i y e    A K D E N İ Z 

 G İ Z L İ   M A B E T   H İ K Â Y E S İ N D E 

  A N L A T I   Z A M A N I

Okumak için.............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 28.11.2008 Saat: 02:13 (9206 okuma)
(Devamı... | Puan: 4.42)

HÜKÜM NEDİR? Rıza FiLİZOK
Düşünme Sanatı  

 

  B İ L İ M S E L    D Ü Ş Ü N C E N İ N  

  İ L K   A D I M L A R I : 

HÜKÜM NEDİR?

 

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 13.11.2008 Saat: 00:53 (3860 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

İZOTOPİ (YERDEŞLİK) NEDİR?
Anlam Bilimi

      Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

  E D E B Π  M E T İ N D E  İ Z O T O P İ   

    - Y E R D E Ş L İ K    K A V R A M I  -   

Okumak için TIKLAYINIZ:


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 22.10.2008 Saat: 23:57 (6152 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

HİKÂYE ETME METİNLERİNDE BİRİNCİ PLAN ve ARKA PLAN ANLATIM TEKNİĞİ
Yazma Sanatı  

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

HİKÂYE ETME METİNLERİNE DERİNLİK NASIL VERİLİR?

ARKA PLAN YARATMA TEKNİĞİ...

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 17.09.2008 Saat: 06:49 (4380 okuma)
(Devamı... | Puan: 5)

METİN ANALİZİNE GİRİŞ: Bağlı Sözce - Kopmuş Sözce
Metin Analizi

 

        Prof. Dr. Rıza F İ L İ Z O K           

METİN ANALİZİNE GİRİŞ : IV

 

 C Ü M L E L E R ,  İ K İ  A Y R I  DÜNYAYA  AİTTİR: 

 İKİ YENİ CÜMLE TİPİ: bağlı sözler - kopmuş sözler

Okumak için...............TIKLAYINIZ


----------------------------------------------------------------------------------------------
Gönderen: egeedebiyat Tarih: 05.09.2008 Saat: 07:57 (3533 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

Bölümler
· Ana Sayfa
· Dosya indir

Anket
Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok Güzel
Vasat
Pek İyi Değil.Sonuçlar
Anketler

Toplam Oy 7529

Login
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.

Tüm hakları saklıdır.